Vol.
6
 
Nieuwsbrief
29 november/2021
 
 Stichting Niños Emanuel
Zet zich in voor arme kinderen van Peru

Beste vrienden van Niños Emanuel

Aangezien ik (Anita) nogal bezorgd was over de situatie van Constantina heb ik gisteren gebeld met Flor. De informatie die Flor gekregen had hebben wij gisteren gedeeld in de veronderstelling dat die juist was. Flor zelf is nu bij haar op bezoek geweest en het blijkt dat Constantina half verlamd is, in een rolstoel zit en inderdaad niet kan praten. Haar man zegt dat hij wel voor haar zorgt en haar eten maakt maar haar vader zegt dat dat niet zo is. Voor nu wordt er geen eten meer gegeven. Het enige waar wij in kunnen helpen is eten geven als ze dat niet heeft. Flor zal nog bij haar op bezoek gaan om te kijken of er goed voor haar gezorgd wordt. Het blijft uiteraard wel belangrijk om voor haar te bidden Wij sturen jullie dit bericht omdat we het belangrijk vinden dat jullie de juiste informatie krijgen.

Slot
Groeten en Gods zegen,
David-Anita Cárdenas

     

© 2021 Stichting Niños Emanuel - www.ninosemanuel.org