Vol.
4

 

Nieuwsbrief
20 oktober / 2023


Les over mondhygiëne

Op 15 september heeft Gabriela samen met haar man Bertil weer een les over mondhygiëne gegeven aan de ouders van de kinderen. Dit wordt regelmatig gedaan omdat we merken dat de ouders er niet altijd moeite in stoppen om de kinderen hun tanden te laten poetsen en het belang er ook niet altijd van inzien.


Medische controle

Op 25 sept is weer de jaarlijkse medische controle uitgevoerd, we waren dit jaar wat laat maar het is ondertussen gelukkig wel weer gebeurd. Het resultaat is dat het gelukkig met het merendeel van de kinderen goed gaat. 4 kinderen hebben bloedarmoede en daar zullen ze medicijnen voor krijgen. Een aantal kinderen hadden problemen met hun gebit en daar zijn we ook al mee bezig en een meisje heeft een geruis aan haar hart. Flor gaat hier nog achteraan hoe we haar het beste kunnen helpen.
Afvoer

Heel de regio van La Breña heeft problemen met de afvoer. De kinderen konden geen gebruik maken van de wc en ook de wasmachine van de stichting kon niet gebruikt worden. Flor is erachteraan gegaan en inmiddels werkt de afvoer van in ieder geval de stichting weer goed. Ze moeten wel nog met machines uit Huancayo komen om het probleem helemaal op te lossen. Schijnbaar is de hele afvoer in La Breña verstopt.


Marcelino

Met Marcelino gaat het nog steeds niet goed, hij heeft pijn over zijn hele lichaam. Flor is met hem naar een arts geweest die hem heeft onderzocht. Ze hebben hem iets gegeven voor de pijn en vitamine B. Ook hebben ze hem melk met calcium en extra vitaminen gegeven die hij 2 keer per dag moet drinken. Blijf a.u.b. voor Marcelino bidden. We hebben afgelopen week gehoord dat het beetje geld dat Marcelino had, is gestolen. Hij heeft nu niets meer. Gelukkig kunnen we als Stichting hem wel blijven helpen met eten en zijn medische zorg. Hij krijgt wel nog één keer per twee maanden een klein pensioen.
Oogcontrole

Ruth het meisje met problemen met haar ogen is bij een specialist geweest en hij heeft geconstateerd dat ze geen verlamming in haar ogen heeft maar samengetrokken oogspieren. Ze is nu in therapie. Flor schrijft dat het ondertussen al wat beter gaat en de specialist zegt dat ze nog even door moet met de therapie. Als ze klaar is met de therapie zal er een bril voor haar gemaakt worden.

Slot

Vanaf november hebben we ons vast telefoonnummer niet meer.

Bidt ook voor ons, de gezondheid laat op dit moment veel te wensen over. Ook nu weer dank voor jullie gebeden en financiële steun!

Groeten en Gods zegen,
David-Anita Cárdenas